Нацизм.

Нацизм.

 

 

 

Нацизм – маніпулятивний термін, первісно позначав політичну ідеологію, доктрину, політичний режим, заснований на націонал-соціалістичних засадах. Історія маніпуляцій, що їх перетерпів цей термін, така: до початку т. зв. Великої Вітчизняної війни(1941-1945 рр.), Третій Рейх не вважався ворогом СРСР; це були держави-союзники, які стояли на соціалістичних позиціях, тільки Німеччина – на націонал-соціалізмі (автор руху – Адольф Гітлер), а СРСР – на інтернаціонал-соціалізмі. В обох країнах декларувалося соціальне забезпечення народу, тому вони не могли бути ворогами. СРСР навіть ставився байдуже до війн, які вела Німеччина в Європі (Друга світова). Але коли армія Третього Рейху віроломно порушила кордони СРСР, радянському агітпропу було наказано дискредитувати політичний лад Німеччини. Завдання було вирішено в лінґвістичний спосіб: слово нацизм почали вживати, як скорочення терміна “націонал-соціалізм”. До цього слова пізніше додався термін “фашизм” у його неправильному, викривленому розумінні. Таким чином говорилося, що бійці Червоної армії воювали вже не з соціалістами, а з нацистами і фашистами. Після війни термін “нацизм” став взірцевим ярликом, що обріс рівнозначними синонімами: “ксенофобія”, “націоналізм”,”шовінізм”,”фашизм”, які отримали радикально негативну конотацію, що дозволяло використовувати їх для очорнення політичних супротивників. Тепер під нацизмом розуміють виключно “злочинну ідеологію”, при якій представниками однієї нації вважають цілком природним паразитувати, або захоплювати ресурси у представників іншої нації на підставі нібито вищої національної належності. В умовах пострадянської та російської дійсності до нацизму відносять етнічні злочинні угрупування, які займаються терором мирних місцевих жителів, торгівлею наркотиками, розбоєм, ґвалтуваннями та іншими злочинами. У Москві в 1990 р. була створена партія РНЕ (Російська національно єдність, “баркашовці”), яку також офіційно подають як нацистську. Основи ідеології РНЕ – “православний” російський націоналізм, який надає особливу місію російському народу та самій Росії перед Богом. До нацизму також треба віднести ідеологію “богообраного народу”, що ґрунтується на релігійній ненависті євреїв до місцевих етносів, серед яких вони поселяються(юдейський нацизм). Юдейський нацизм відомий з текстів Біблії, яка досі вважається “святим письмом” для багатьох народів, і саме через це до сьогодні не підлягала юридичній експертизі.

Галина Лозко, Етнодержавознавство.

Коментарів немає.

Залишити коментар