БІБЛІЙНИЙ ЗВИЧАЙ ПІДСОВУВАТИ СВОЇХ ЧОЛОВІКІВ ІНШИМ ЖІНКАМ. Автор-Світояр.

БІБЛІЙНИЙ ЗВИЧАЙ ПІДСОВУВАТИ СВОЇХ ЧОЛОВІКІВ ІНШИМ ЖІНКАМ. Автор-Світояр.

 

БІБЛІЙНИЙ ЗВИЧАЙ ПІДСОВУВАТИ
СВОЇХ ЧОЛОВІКІВ ІНШИМ ЖІНКАМ
16: 1. А Сара, Аврамова жінка, не родила йому. І в неї була єгип-
тянка невільниця, а ймення їй Аґар.
2. І сказала Сара Аврамові: “Прийди ж до моєї невільниці, — мо-
же від неї одержу я сина”. І послухався Аврам голосу Сари.
3. І взяла Сара, Аврамова жінка, єгиптянку Аґар, свою невільни-
цю і дала її Аврамові, чоловікові сво
єму, за жінку.
4. І він увійшов до Аґари, — і вона зачала. Як вона побачила, що
зачала, то стала легковажити господиню свою.
6. І Сара гнобила її. І втекла Аґар від неї.
7. І знайшов її Ангол і сказав: “Аґаро, Сарина невільнице…
9 Вернися до пані своєї, — і терпи від неї!”
21: 1. А Єгова згадав Сарру…
2. І Сарра зачала, і породила сина Авраамові в старості…
3. І назвав Авраам сина Ісак.
6. І промовила Сарра: “Сміх учинив мені Єгова, — кожен, хто
почує, буде сміятися з мене”.
Якщо б ви прислухалися до змісту проповіді попів в христи-
янських церквах під час вінчання українських подружніх пар, то
неодмінно почуєте: “Щоб ти була такою плідною, як Сарра!”.
І ніхто з молодят та їхніх батьків навіть не задумуються над цим
підступним “замовлянням”. Згідно з біблійною легендою, Сарра
була безплідною майже все своє життя і першу свою дитину вона
народила в 90 років. Якщо врахувати, що в українському народі
жінки живуть переважно до 80-ти років, то стає зрозумілим, що
побажання молодій дівчині “бути плідною як Сарра” означає: щоб
була безплідною або щоб народжувала дітей тільки в старості. На-
віть Сарра говорить Аврааму: “Сміх учинив мені Єгова, — кожен,
хто почує, що я народила в старості, буде сміятися з мене”. До то-
го ж саме Сарра підсунула свого власного чоловіка Авраама не-
вільниці-єгиптянці і хотіла привласнити собі її дитину. А Єгова,
знаючи про це, ще й зробив її плідною і назвав “царицею”.
Важко було обминути біблійну розповідь про те, як дві дочки
завагітніли від свого старого батька. І знову Єгова зробив вигляд,
ніби ніякого статевого порушення не сталося.
19: 30. І осів Лот у печері та обидві дочки його.
31. І промовила старша молодшій: “Наш батько старий, а чоло-
віка немає в цім краї, щоб прийшов до нас.

32. Напоїмо свого батька вином, і ляжемо з ним. І матимемо на-
щадків від нашого батька”.
33. І тієї ночі вони напоїли вином свого батька. І прийшла стар-
ша та й лягла із батьком своїм. А він не знав, коли вона лягла й ко-
ли встала …
34. Другого дня старша сказала молодшій: “Я минулої ночі ля-
гала з нашим батьком. Напоїмо його вином і ти прийди, ляж з ним.
35. І тієї ночі вони напоїли вином свого батька. І молодша ляг-
ла з ним. А він не знав, коли вона лягла і коли встала…
36. І завагітніли Лотові дочки від батька свого.
37. І вродила старша сина.
38. І молодша вродила також.
Красномовним прикладом єднання братів із сестрами служить
розповідь про онука Авраама.
29: 13. Коли Лаван почув про Якова, сина своєї сестри, то при-
вів його до свого дому.
15. І сказав Лаван до Якова: “Чи тому, що ти мій брат, то бу-
деш мені служити даремно. Скажи ж мені, яка плата тобі?”
І сказав Яків: “Я буду сім років служити тобі за Рахіль, молод-
шу дочку твою”.
16. А в Лавана було дві дочки: ім’я старшій Лія, а ім’я молодшій
Рахіль.
17. Очі в Лії були хворі, а Рахіль була гарного стану та вродли-
ва на вигляд.
20. І служив Яків за Рахіль сім років.
22. І зібрав Лаван усіх людей тієї місцевості, і справив гостину
(весілля).
23. А ввечері взяв Лаван дочку свою Лію, і до Якова провадив її.
І Яків з нею зійшовся.
25. а вранці виявилося, що то була Лія! І промовив Яків до Ла-
вана: “Що це ти мені вчинив? Хіба не за Рахіль працював я в тебе?
Навіщо ти мене обдурив?”
26. А Лаван відказав: “У нашій місцевості не робиться так, щоб
віддавати молодшу перед старшою.
27. Буде дана тобі і Рахіль, якщо будеш працювати в мене ще
сім років”.
28. І зробив Яків так. І Лаван дав йому Рахіль, дочку свою за
жінку.
30. І прийшов Яків до Рахілі, і покохав також Рахіль більше, як
Лію.

Скільки ж у попередньому “святому” оповіданні порядності і
моралі? І чому Єгова ніяк не зреагував на ці події — це ж відбува-
лося між нащадками “праведного” Ноя?
31. Але Рахіль була неплідна.
32. І завагітніла Лія, і сина породила.
30: 1. І заздрила Рахіль сестрі своїй.
3. І сказала вона: “Ось невільниця моя Білга. Прийди до неї, і
нехай вона вродить мені нащадка”.
4. І вона дала йому Білгу, невільницю свою, за жінку. І ввійшов
до неї Яків.
5. І завагітніла невільниця Білга, і вродила Якову сина.
9. І побачила Лія, що вона перестала родити, і взяла Зілпу, свою
невільницю, і дала її Якову за жінку.
10. І вродила невільниця Зілпа Якову сина.
22. І згадав Бог про Рахіль.
23. І завагітніла вона, і сина вродила…
Кровозмішання і підсовування невільниць стало настільки
звичайною справою в житті жидів, що навіть рабини (духівники)
вибирали собі жінок із власних кровних сестер: “Удови, і розведе-
ної, і збезчещеної, блудливої, він не візьме, а тільки дівицю з-поміж
рідні своєї він візьме за жінку” (Левит, 21: 14).
І ось, нарешті, де знайти такий народ в світі, якому його “бог”
посилає принизливі і ганебні заповіді і настанови, що покликані
були зупинити кровозмішання і одруження між родичами, як у
жидів?:
1. І Єгова промовляв до Мойсея:
2. “Промовляй до Ізраїльських синів:
20. Чоловік, коли буде злягатися з жінкою, а вона — невільниця,
то нехай буде кара (Левит, 19).
11. А хто буде лежати із жінкою батька свого, — будуть конче
забиті обоє!
12. А хто буде лежати з невісткою своєю, — будуть конче забиті!
13. А хто лежатиме з чоловіком як із жінкою, — будуть конче за-
биті!
14. А хто візьме жінку й матір її, — гидота це, в огні спалять йо-
го та її, і не буде кровозмішання.
15. А хто паруватиметься з скотиною, — буде конче забитий, і
скотину ту заб’єте.
16 А жінка, що наблизиться до якої скотини, щоб лежати з нею,
то заб’єш ту жінку та скотину ту, — будуть конче забиті вони!

17. А хто візьме сестру свою, дочку батька свого або дочку ма-
тері своєї, і побачить наготу її, а вона побачить наготу його, — гань-
ба це! І будуть вони знищені на очах синів їхнього народу,
18. А хто буде лежати із жінкою, часу хвороби місячним, то бу-
дуть вони обоє знищені з-посеред народу свого!
19. І не відкриєш наготи сестри матері своєї й сестри батька свого,
бо однокровну свою обнажив би ти, — вони понесуть провину свою.
20. А хто буде лежати з тіткою своєю, — гріх свій вони поне-
суть, — бездітні помруть!
21. А хто візьме жінку брата свого, — це нечисть, — бездітні бу-
дуть (Левит, 20).
11. Коли чоловіки будуть сваритися разом один з одним, і підій-
де жінка одного, щоб оберегти свого чоловіка від руки того, що б’є
його, і простягне свою руку, і схопить за сором його,
12. то відрубаєш руку її, — нехай не змилосердиться око твоє!
(Повтор., 25).

Коментарів немає.

Залишити коментар