Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну?

 

 

Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор, проректор Університету «Україна», головний редактор журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації»

 

 

Як мало знаєм ми про Бога

І про магічний вплив Богинь,

Що запроторюють дорогу

У світ Добра і Берегинь.

                                     (Автор)

 

В статті розглядається версія походження исемності та релігії в надрах української цивілізації.

 

 

 

Україна – батьківщина релігій і писемності або «ми – не раби»!

Археологічні, міфологічні та символьні артефакти свідчать, що основи релігійних вірувань на планеті були зароджені в надрах українських цивілізацій чернігівського Мезина (ХХІІ-ХІІ тис. до н. е.) [4; 5] і запорізької Кам’яної Могили (ХІІ-ІІІ тис. до н. е.) [1; 28; 41], які стали основою формування на території Стародавньої України Скіфо – Трипільської/арійської цивілізації (VІ-ІІ тис. до н. е.) [15; 20; 30; 35; 44].

Саме в надрах Мезинської цивілізації вперше в історії людства виникають символ Бога сонця– свастика (мал. 1) і найдавніший символ істинної релігії людства (зашифрованого імені Бога) – меандр (мал. 2) [3; 4; 5].

Теологи (від слів: Тео – Бог, логос – слово), між іншим, розшифровують комбінацію з двох меандрів мезинського ієрогліфа, як поєднання Божественної та людської самосвідомості, котрі розкриваються назустріч одна одній.

Зверніть увагу на один красномовний факт: цей рух назустріч (Бога і Людини) – обопільний і рівноправний. І дуже символічним є те, що мезинський ієрогліф передбачає симетричну комунікацію між Богом та мешканцями Стародавньої України.

Зараз таку симетричну комунікацію іменують громадськими зв’язками (public relations). Але в стародавні часи цей феномен було прийнято іменувати релігією (religio – у перекладі з латини означає зв’язок з Богом)

Отже, найперший (з відомих на даний момент) договір між Богом і людьми був укладений на землях Стародавньої України. І відбулася ця знаменна для предків сучасних українців подія щонайменше у ХІІ тис. до н.е.

Але й це не все. Саме на території Стародавньої України вперше в історії людства зустрічається зашифроване (у вигляді меандра) ім’я Бога.

Відтак, ми маємо вагомі підстави вважати, що предки сучасних українців є першим народом, з яким Бог уклав договір і якому передав принципи писемного відображення Слова.

Чи означає це, що, виходячи з даного факту, українці повинні звертатися до Бога на «ти»? Переконаний, що ні. Ще не так давно в українських сім’ях зверталися до батьків на «ви».А тут – сам Бог!

До речі, пріоритети спілкування українського народу з Богом, напевно, є історичним поясненням великої набожності українців. Водночас ми повинні розуміти, що з рабами договорів не підписують. Ні люди, ні сам Бог.

Таким чином, українці за своєю первинною природою не є рабами божими (і нічиїми іншими!), як переконують нас представники деяких конфесій!

Звідси й волелюбна вдача українського народу, яка генетично викарбувана в українській ментальності. І це зрозуміло: як можуть бути рабами ті, хто ведуть рівноправний діалог з Богом!..

До речі, загарбники України (минулі й нинішні) ніколи цього не розуміли. Як не розуміли (і не розуміють) того випадкові і поверхові «вожді Майдану» та їхні «москвофільні» опоненти. Українці – наближені долею до Бога, і це означає, що цей народ – непереборний!..

Проте, чи завжди Бог був чоловіком? Чому ж тоді в археологічних знахідках Мезинської цивілізації (ХХІІ-ХІІ тис. до н. е.), Кам’яної Могили

(ХІІ-ІІІ тис. до н. е.) та Скіфо$Трипільської цивілізації (VI-II тис. до н.е.) серед фігурок богівпрактично всі – жіночої статі (мал. 1)?

 

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 1. Мезин (Чернігівська область, ХІІ-Х тис. до н. е.). Орнаменти з меандрами і свастиками (які у скіфів/аріїв стануть священними символами) та зображення Великої Богині

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 2. Два меандри мезинського ієрогліфа – як поєднання Божественної та людської самосвідомості, котрі розкриваються назустріч

 

Тисячолітній давньоукраїнський марш

Будь – яка цивілізація ґрунтується, перш за все, на релігії (комунікації з Богом) і писемності (комунікації між людьми).

Проте, носіями цивілізації є, насамперед, живі люди. Боже слово вперше було почуте і викарбуване саме на українських землях. Отже, абсолютно не випадково, що власне українці стали народом – детонатором першого цивілізаційного вибуху в історії людства.

І, напевно, тисячолітній давньоукраїнський марш, який поніс по планеті Боже слово, не міг відбутися без відповідного «імпульсу згори».

Відтак, наші предки, розселяючись по «містах і весях», принесли свою (передову на тойчас) культуру, суспільний устрій і, звісно, релігійні культи.

Наші предки, на відміну від інших народів, уже у VI – V тис. до н.е. знали землеробство, приручили коня і винайшли колесо, мали розвинені релігійні культи і соціальну стратифікацію.А, починаючи щонайменше з ІІІ тис. до н.е., вони вже знали й технології виготовлення таобробки металів.

Це, зрештою, і визначило їхні цивілізаційні переваги. Скіфи/арії приходили на землі інших народів і (з більшим чи меншим успіхом) ставали елітою тамтешніх первісних суспільств [6; 19; 20; 34; 35].

Скіфо – трипільська давньоукраїнська спільнота добре зналася на землеробстві і тому її головними Богами стали: Бог сонця (Коло, Ор, Хорс, МитраРа) і Богиня води (Дана), які були гарантами гарного врожаю і виживання етносу взагалі. Наприклад, у скіфів/аріїв, які мешкали в Аріані (сучасний Іран), Бог сонця і розуму носив ім’я Митра (див.: мал. 3) [26].

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 3. Бог сонця (світла) і розуму Митра (зороастрійська версія)

 

Як свідчить американський дослідник Артур Кемп [66], приблизно у 5600 рр. до н. е. з території України почалося безпрецедентне розселення представників нордичної (скіфо – трипільської, праукраїнської – В. Б.) раси (мал. 4).

Європеоїди тохари і айни – дійшли відповідно до Китаю та Японії. Арії – опанували Афганістан (тоді отримав назву – Арія), Іраном (Аріан) та Індією (Арья Варта).

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 4. Карта розселення (за А.Кемпом) нордичної (скіфо – трипільської) раси з території України (VI тис. до н.е.)

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 5. Айни (Японія, о.Хоккайдо, 1904 р.). Зверніть увагу на мезинські меандри, які прикрашають одяг мешканців Японських островів

 

Сумен домінують уже добре знайомі нам мезинські меандри.

Зразки кераміки айнів дуже схожі на українські. А один із царів тамтешньої землі, як свідчать міфи цього найдавнішого народу Японії, носив таке собі японське ім’я – Пан.

Принагідно нагадаємо, що «індійські» Веди (від українського слова відати) знають плем’я панів [45; 46]. Останнє мешкало в донецьких степах, займалося скотарством і було дуже заможним. Знаємо й ми Бога пастухів Пана, який був покровителем худоби в українській та грецькій Елладі.

Так що американський дослідник А. Кемп зовсім не помиляється, коли свідчить пропереселення предків айнів зі Стародавньої України на Японські острови у VI тис. до н.е.

Вельми показово також, що в нинішню німецьку річку Одер і досі впадає річка з таким собі українським ім’ям – Варта. І «чомусь» ім’я цієї річки співпадає із стародавньою назвою Індії, котра теж звалася Вартою Аріїв.

В Одеській області і досі існує місто Балта. І, як свідчать філологи [18; 45; 46], воно етимологічно пов’язане із Полтавою. Зрештою, не потрібно й бути професійним філологом, щоб не побачити тут один корінь – болотозаболочена місцевість.

 

Про козаків Середземномор’я, гуцулів Африки і кирпатих фараонів

Підтвердження цього великого розселення арійської раси з території Прадавньої України ми знаходимо не тільки в царині філології.

Погляньмо лише на обличчя наших далеких предків (мал. 6 і 7) та їхніх нащадків з різних куточків планети (мал. 8 – 11), і ми переконаємося, що філологічна спорідненість географічних назв [8; 18; 27; 31] чудово доповнюється антропологічними артефактами археологів.

Наприклад, якщо ми уважно подивимося на кам’яне зображення людини скіфо – трипільської доби (Дніпропетровська область, ІІІ тис. до н. е.), ми побачимо характерне «козацьке» (насправді – скіфське) обличчя вождя – воїна з вусами (мал. 6).

Схожий антропологічний тип людини ми можемо побачити і на керамічному портреті людини (мал. 7) скіфо – трипільської доби (IV тис. до н. е.).

Такі саме риси обличчя, з такими ж самими вусами ми побачимо на посмертній золотій масці мікенського царя (Середземномор’я, острів Крит, XVI ст. до н. е.). Ця маска відома в історичних джерелахяк «маска Агамемнона».

Зверніть увагу, наскільки антропологічно портрет критянського царя з міста Мікени (мал. 8). схожий на портрет скіфо – трипільської доби з Дніпропетровщини (мал. 6)! Різниця лише одна – український портрет на півтори тисячі років старший за «грецький».

(Ми навмисно беремо слово «грецький» в лапки, оскільки греки не носили вуса. Відтак,мікенський цар Агамемнон, судячи з антропологічних даних, був скіфом/арієм).

Якщо ж ми перенесемося в пекельну Сахару, то побачимо в археологічному музеї лівійської столиці м. Триполі (це африканський клон українського Трипілля) зображення гараманта [32] – «козака» пустелі Сахари (мал. 9).

Всі, кому я показував цей портрет, дивувалися: «А що робив цей гуцул у І тис. до н. е. на півночі Африки?» Відповідь проста – він там жив і, напевно, займав не останній щабель у соціальний ієрархії африканської держави антів (столиця – м. Гарама [14; 19; 30; 32]), якщо«дослужився» до такого вражаючого за якістю мармурового бюста.

Порівняльний антропологічний аналіз національної приналежності цього чоловіка з характерними українськими вусами, який жив на території сучасної Лівії, свідчить – він теж був скіфом/арієм.

Принаймні, ми точно знаємо, що корінні африканці – негри і прийдешні (VII ст. н. е.)араби вусів не носили. Та й римляни, які наприкінці І тис. до н. е. активно воювали на півночі Африки (загальновідомі Пунічні війни проти Карфагену), традиційно голили свої обличчя.

Наостанку нагадаємо, що антами (древніми) звалися предки сучасних українців. Вони жили між Дністром і Бугом (І тис. до н. е. – І тис. н. е.) і дали світові вишукані цивілізаційні зразки античного світу, який був узятий за основу при розбудові греко”римської цивілізації.

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 6. Зображення людини скіфо – трипільської доби (Дніпропетровська область, ІІІ тис. до н. е.). Через 2 тисячі років схожі антропологічні зображення ми побачимо на Криті та в пустелі Сахарі

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 7. Портрет людини скіфо – трипільської доби (Київська область, IV тис. до н. е.). Згодом антропологічно схожі портрети археологи знайдуть на середземноморському острові Крит

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 8. Посмертна золота маска мікенського царя, відома як «маска Агамемнона» (XVI ст. до н. е.), антропологічно схожа на портрети української Трипільської доби. Мікенська гробниця №5, острів Крит.

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 9. Голова анта – «козака» пустелі Сахари. Археологічний музей м.Триполі, Лівія (у тамтешніх аборигенів: негрів, прийдешніх арабів вуса не ростуть; римляни – голили свої обличчя; отже, вуса – атрибут скіфів –аріїв)

 

Якщо ж подивитися на портрети єгипетських царів”фараонів (мал. 10) і вождів аріїв – тохарів (мал. 11), ми знову – таки побачимо типові (кирпаті) українські обличчя, які щодня ми зустрічаємо в наших містах і селах.

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

               Мал. 10. Фараон Менкаур та його дружина Хамерернебти II (IV династія, ІІІ тис. до н. е.) – типові представники нордичної (арійської раси)

 

Особливу увагу привертають численні (більше сотні!) поховання аріїв/тохарів (ІІ тис. до н. е.), знайдені у Синьзян – Уйгурському автономному районі Китаю. Показово, що у знатного небіжчика (мал. 11) чітко проглядаються європейські риси обличчя з вусами і двома заплетеними косами (як у всіх західних скіфів: кельтів – галів/гуцулів).

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

              Мал. 11. Мумія арія/тохара (ІІ тис. до н.е.) з двома заплетеними косами (як у кельтів з бронзовим посудом із символом Сварги до н. е.)

 

Арії/тохари поклонялися Богу сонця. Про це свідчить той факт, що в останній шлях знатного арія, похованого в Китаї, супроводжує зокрема бронзовий посуд із символом Сварги”Свастики. (Нагадаємо, що прообраз Свастики винайдено в українському Мезині ще в ХІІ тис. до н. е.). Наостанку зауважимо, що українська земля була місцем не тільки зародження релігії та писемності на планеті, а й місцем народження Зороастра (Золота зірка або Сонце) – першого пророка єдиного Бога сонця, котрий, як стверджують деякі міфи, свій перший прихід на землю здійснив приблизно в ХІ – ХІІ тис. до н. е. [26; 39].

 

ЧИ БУВ БОГ  УКРАЇНЦЕМ?

Ніхто не знає, як він виглядає.

Чи він – Творець, чи Всесвіт був – завжди?..

Якщо – всесильний, то чому не дбає,

Щоб Україну вивести з біди?..

Ніхто не знає (бо ніхто не бачив),

Чи Бог – Творець, чи просто собі – Бог,

Що лиш живе, сміється й часом – плаче

В обіймах щастя, клопотів, тривог?

Якщо ж він – Бог й частина цього миру,

Що мов зерном засіяна людьми,

То Україна – фантастичний Вирій,

А, отже, Боги – разом з ним і ми!

(Автор)

 

Спочатку було – українське Слово,

Слово було – у Бога, і Слово було – Бог.

 

Як зазначалося раніше, у знахідках Мезинської цивілізації вперше в історії людства археологи фіксують найдавніші (з усіх відомих на даний час) символи: символ Бога сонця – Свастику і символ зашифрованого імені Бога – меандр (мал. 1).

А комбінація з двох меандрів мезинського ієрогліфа (мал. 2) тлумачиться теологами як поєднання Божественної та людської самосвідомості, котрі розкриваються назустріч одна одній.

Якщо звернути увагу на розміри Божественного і людського меандрів, що складають єдине ціле мезинського ієрогліфа, вони – однакові. Відтак напрошується цілком слушний висновок, що Божественна і людська самосвідомості контактують між собою на рівних!

Така симетрична комунікація між Богом і мешканцями Стародавньої України свідчить про два принципові факти, які відбулися щонайменше у ХІІ тис. до н. е.:

1. найперший (з відомих на даний момент) договір між Богом і людьми був укладений на землях Стародавньої України;

 

2. Предки сучасних українців є першим народом, якому Бог передав принципи писемного відображення Слова.

На основі сказаного вище ми маємо дуже вагомі підстави уточнити відому біблейну фразу наступним чином: «Спочатку було (українське) Слово, (українське) Слово було у Бога і (українське) Слово було – Бог».

Дехто думає, що це біблійна фраза. Але це – лише на перший погляд. Так, направду, вона є в тексті канонічного Євангелія. Воно було затверджене християнськими ієрархами в ІV ст. н.е., коли згадана церква стала правлячою в Римі та Константинополі і виникла потребауніфікації релігійних текстів в інтересах зміцнення християнської імперії [42; 45; 46; 47].

Проте ця «біблійна» фраза зустрічається за 1100 років до появи християнської Біблії – у священному тексті єгипетських коптів «Мемфіська теологія», сформульованої жерцями – лелегами (вихідцями з Полтавщини, де й досі лелек називають лелегами?)!

Вказаний текст був викарбуваний у VII ст. до н.е. на кам’яній плиті у коптському храмі Хет – ка – Птаха (Hetka – Ptah) у стародавній єгипетській столиці Мемфісі (нині – Каїр). Відбулося це за часів правління єгипетського фараона Сакбе, чиє ім’я має скіфське родове походження (саки – це східні, а кельти/колти – західні скіфи).

Нагадаємо, що сам храм ХеткаПтаха (хатка Птаха) був збудованій на межі ІV і ІІІ тис. До н. е. першим («чернігівським») фараоном Стародавнього Єгипту Менесом/Міною, якого деякі дослідники ототожнюють з фараоном Нармером (мал. 12).

У гробниці цього видатного фараона, при якому, як свідчать історики Стародавнього Сходу (Л. Васильєв, О. Крижанівський [6; 34]), розпочалося літописання історії Стародавнього Єгипту, були знайдені, зокрема, і зображення Бога Птаха.

Попри традиції доісторичних канонів, які не передбачали малюнків Бога – Творця, в гробниці єгипетського фараона Менеса археологи знайшли зображення Бога Птаха у вигляді людини, з ніг до голови задрапірованої в туніку, в руці якої – животворящий жезл з променями, що виходять з його вершини (схоже на сонце з променями – В. Б.).

Формування єдиної єгипетської держави на основі номів – держав Верхнього і НижньогоЄгипту потребувало, перш за все, релігійної підтримки.Саме тому Менес починає будівництво нової столиці – Мемфіса із зведення храму Хет – ка – Птаха та запровадження єдинобожжя.

Отже, перша спроба введення єдинобожжя на Близькому Сході здійснюється приблизно у 3100 р. до н. е. Нагадаємо, що сонячний культ Єдиного Бога (Даждьбога) пов’язують з релігійними міфами зороастризму та приходом першого пророка Бога Сонця Зороастра на територію України ще приблизно в ХІ – ХІІ тис. до н.е.

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 12. Засновник першої єгипетської династії – «чернігівський» фараон Менес/Міна (кінець ІV тис. до н. е.)

 

До речі, якщо звернути увагу на заупокійну плиту вже згаданого фараона Менеса/Нармера (I династія, кінець IV тис. до н. е., мал. 12), не можна не побачити традиційну українську булаву та конічну шапку.

Саме такі головні убори носили «чорноголові» мешканці тогочасної Чернігівщини (де й досі існує місто Мена), яких романо – германо – мовні історики перетворили із сумерів/самарів(звідси і назва міста Суми) в міфічних кіммерійців (cymeri).

А якщо ми уважно подивимося на символи Богів Ана і Енліля (Вавилонський камінь, ХІІ ст. до н. е., мал. 8), ми побачимо ті ж самі меандри, характерні для чернігівської цивілізації Мезина (ХІІ тис. до н. е. мал. 1, 2) та конічні шапки українських сумерів/самарів, які успадкували боги Вавілону від богів месопотамського Сумеру/Шумеру [59; 67], а останні – від українського Сумеру/Самари.

Звернувши увагу на портрет фараонесси Єгипту Нефертіті з єгипетського м. Коптоса(мал. 19), ми можемо і тут побачити український символ життя Анх – на тіарі цієї дочки коптського жерця. Ця ефектна жінка разом зі своїм чоловіком АнхАтоном (AnkhAton) у ХIV ст.до н. е. намагалася відновити в Єгипті солярний культ Бога Атона, відмінивши панівний на той час чорножрецький культ Бога Амона.

Як стверджує Мемфіська теологія, написана коптськими (скіфськими) жерцями мемфіського храму Хет – ка – Птаха«Птах творить своїм розумом (своїм «серцем») і словом (своїм «язиком»)», він «дав богам існування».

Після цього інші Боги набули свої тіла, увійшовши «в кожний вид рослин. Кожен вид каменю, кожну глину, у все, що росте на її (землі) поверхні і в чому вони (Боги) можуть проявитися».

Отже, Бог Птах став центральною фігурою розробленої коптськими жерцями філософської теологічної (тео – Бог, логос – слово) системи, яка була більш ніж через тисячу років запозичена укладачами (не авторами!) християнської Біблії.

Текст Мемфіської теології був викарбуваний у VII ст. до н. е., але враховуючи зведення храму Хет – ка – Птаха ще в ІІІ тис. до н. е., маємо вагомі підстави вважати, що основи згаданої релігійно – філософської доктрини були сформульовані ще на початку функціонування цього храму.

І передавалися такі знання від покоління до покоління жерців, швидше за все, шляхом усної комунікації. А коли писемність стала більш досконалою і набула поширення в масах, цей текст і був викарбуваний на камені і встановлений у храмі Бога Птаха.

На думку П’єра дю Бурге [50], «копти це чисто і просто єгиптяни». Він, зокрема, особливо відмічає, що їхнім головним храмом і досі є храм Хетка – Птах (He – ka – Ptah) у Мемфісі.

Між іншим, стародавня єгипетська столиця Мемфіс нині зветься Каїром. І «чомусь» ця назва співпадає з назвою цілої низки населених пунктів на півдні України. Тут такі Каїри фіксуються на картах Одеської та Херсонської областей і мають, як кажуть фахівці, дуже давню скіфську історію [18; 27].

Копти мають свого папу, а своїх священиків, за свідченням І. Кузич – Березовського, «чомусь» готують в українських семінаріях у Канаді. Папа, до речі, це санскритське слово, а санскрит – мова скіфів – аріїв [37].

Як стверджує С. Березанська та інші історики [3; 4; 7; 9], етно – релігійну спільноту, яка

склалася на території України з кінця IV – початку III тис. до н. е., можна ідентифікувати як аріїв, а представників так званої ямної культури, що домінували в Україні протягом другої половини ІІІ тис. – початку ІІ тис. до н. е., як сакі (саки – це східні, а кельти – західні скіфи).

Коптська мова, як і українська, має в своїй абетці літери Ї, Є, Ж, Щ. Більше таких літер, як слушно зауважує О. Губко [19], не має жодна з мов світу: лише коптська і українська.

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 13. Український символ життя анх (Сабатинівська локальна археологічна культура Скіфо

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 14. Символи арійської свастики на браслеті зрубної археологічної культури, знайденому в Україні (ІІ тис. до н. е.). Такі ж символи сонячного релігійного культу археологи знайшли в чернігівському Мезині (ХІІ тис. до н. е.)

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 15. Коптський символ життя анх. Барельєф з однієї із християнських церков в … Італії (VI ст. н. е.),який співпадає із символом Христа

 

Якщо ж подивитися на коптський символ життя анх (мал. 15), викарбуваний у VI ст. на стіні одного з коптських храмів в … Італії, то він дивовижно схожий на такий же точно символ анх Сабатинівської локальної культури Скіфотрипільської цивілізації (мал. 13).

Єдине уточнення: український (скіфо – трипільський) символ життя – старший від коптського (єгипетського) приблизно на 2 тисячі років!

Як тут не згадати римського історика Помпея Трога, який у І ст. до н. е. писав: «Скіфське плем’я завжди вважалося найдавнішим, хоча між Скіфами і Єгиптянами довго тривала суперечка про давність походження…» [39].

 

Одинадцять фактів скіфської першості перед єгиптянами

На підтримку висновків Помпея Трога про першість скіфів перед єгиптянами наведемо низку фактів, які свідчать про давньоукраїнське коріння єгипетської цивілізації зразка ІІІ – ІІ тис. до н. е.:

– «Батько географії» Страбон [55] писав про біблійний народ лелегів, котрі «скрізь, де вони просувалися, залишали кургани». Отже, виходячи з його опису, лелеги за способами поховань померлих дуже схожі на скіфів.

– Український символ життя Анх (ІІ тис. до н. е., мал. 13) є старшим за свої римський і коптський аналоги (V ст. до н. е., мал. 15).

– Назва головного єгипетського храму Хетка – Птах дуже вже нагадує українське:Хатка – Птаха.

– В Єгипті є лише одне місто Коптос (там і досі компактно проживають копти). В Україні – Коптіве (Донеччина), Коптівидівка (Житомирщина), Коптівичівське (Київщина), Коптів (Полтавщина), Коптівка (Харківщина), Копти (Чернігівщина). І в кожній цій назві чітко простежується ім’я спільного для древніх єгиптян – коптів та скіфів – українців бога Птаха. Хіба що в Україні «чомусь» таких населених пунктів значно більше [11; 12; 18].

– У вихідців із Стародавньої України – пелазгів/лелегів – священним тотемом був білий птах (лелека/на Полтавщині і досі – лелега) [20]. На бойових кораблях (на носовій та кормовій частині) народи моря розміщували фігурки лелек, які мали оберегати їх під часнебезпечних морських подорожей.

– Лелеги/карійці, як довідалась американська авторка Д. Гуменна [20], носили шапки з пір’ям свого священного птаха.

– Судячи із зображень, викарбуваних на єгипетських пірамідах (поховання дружини фараона Хеопса та його матері Хетепхерес, поховання Тутанхамона, Хоремхеба), єгипетські цариці того часу були європеоїдного типу – білявками з голубими очима (мал. 20).

– На кам’яних скрижалях тогочасних єгипетських храмів у чималій кількості зустрічається тризуб (нині – малий державний герб України).

–  Як свідчить німецький дослідник Е. Церен [59], царів у Давньому Єгипті (в пустелі, деніколи не буває снігу) в останню путь традиційно проводжали на санях.

–  В архітектурному мистецтві тогочасного Єгипту домінував архітектурний стиль,побудований на імітації в камені дерев’яних стовпових і шатрових конструкцій, характерних для ямної археологічної культури – саків [64].

Таким чином ми можемо доповнити офіційного римського історика Помпея Трога, який справедливо визнавав першість скіфів над єгиптянами [39], цілою низкою переконливих доказів і справедливим висновком, що Скіфо – трипільська цивілізація є материнською відносно цивілізації Стародавнього Єгипту.

А копти, як корінні єгиптяни [50], є відгалуженням скіфо – трипільського суперетносу. Вони на даний час практично втратили свою мову, хоча й зберегли фрагменти своєї культурно- релігійної давньо – української ідентичності.

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 16. Еней виводить престарілого Анхіса із захопленої ахейцями Трої. Антична ваза (V ст. до н. е.). Музей Археології Новари, Італія – зверніть увагу на мезинський меандр у верхній частині малюнка та український символ життя Анх – в імені троянського жерця Анхіса.

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

              Мал. 17. Символи Богів Ана (зліва) і Енліля. Вавилонський камінь (ХІІ ст. до н. е.). Зверніть увагу на меандри, характерні для чернігівського цивілізації Мезина (ХІІ тис. до н. е.) та конічні шапки українських сумерів/самарів, які успадкували боги Вавілону від богів месопотамського Сумеру/Шумеру.

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

              Мал. 18. Заупокійна плита фараона Менеса/Нармера. Шифер. I династія. Кінець IV тис. до н. е. Зверніть увагу на булаву та конічну шапку фараона, що носили й «чорноголові» мешканці тогочасної Чернігівщини (де й досі існує місто Мена). 

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

             Мал. 19. Жрекиня і фараонесса Нефертіті з єгипетського м. Коптоса. Зверніть увагу на український символ життя Анх на тіарі дочки коптського жерця, яка разом зі своїм чоловіком АнхАтоном (AnkhAton, ХIV ст. до н. е.) намагалася відновити солярний культ Бога Атона замість панівного на той час чорножрецького культу Бога Амона.

 

Скептики, однак, можуть зауважити, що українці до скіфів не мають ніякого відношення.А як вам свідчення російського історика ХІХ ст. З. Рагозіної щодо скіфів«Із зовнішністю та одягом цих предків малоросів ми знайомі головним чином за надзвичайно красивими і художньо оформленими речами, знайденими в царській могилі поблизу Керчі (древньої Пантикапеї)…» [51].

Важко звинуватити цю російську дослідницю в «українському буржуазному націоналізмові», яка однозначно свідчить: скіфи є предками українців («великодержавно» іменуючи їх малоросами), а Керч здавна є українським містом!..

Чи був Бог українцем і чому він обрав Україну? Автор-Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор.

Мал. 20. Гробниця фараона Хоремхеба (ІІ тис.до н. е.). На дальній стіні за саркофагом – зображення фараонок – білявок.

 

Враховуючи все написане вище, виникає кілька принципових запитань, які я ставлю сам собі і адресую їх читачам:

«Якщо Бог спілкувався з людьми Стародавньої України за допомогою українського Слова, то ким тоді він був за національністю?.. І хто, як не українці, тоді є першим в історії людства богообраним народом?..»

http://social-science.com.ua/article/321

Коментарів немає.

Залишити коментар