КОНСТРУКТИВНІ ІДЕЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КОСМІЧНА МІСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.Автор- Д-р Васи́ль Миколайович Пачо́вський (12 січня 1878, Жуличі — 5 квітня 1942, Львів) — український поет, історіософ і мислитель. Доктор філософії.

КОНСТРУКТИВНІ ІДЕЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КОСМІЧНА МІСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.Автор- Д-р Васи́ль Миколайович Пачо́вський (12 січня 1878, Жуличі — 5 квітня 1942, Львів) — український поет, історіософ і мислитель. Доктор філософії.

 

КОНСТРУКТИВНІ ІДЕЇ ДЕРЖАВНОСТІ
ТА КОСМІЧНА МІСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
Уривки

І. ІСТОРИЧНІ ІДЕЇ УКРАЇНИ

Першу велику месіяністичну ідею княжої України, Ідею Святої Руси від Володимира до Юрія II украла нам Москва, оплюгавивши її кров’ю азійського деспотизму.
Другу месіяністичну ідею козацької України, ідею лицарів Хреста святого від князя Байди Вишневецького до Калнишевського під булавою гетьманів з високим стилем з українського бароку нам оплюгавила історія, накинена північними сусідами.
Третя месіяністична ідея української нації – ідея федерації всix слов’ян у формі конфедерації вільних народів, ідея Кирило-Мефодіївського братства, висловлена в “Книзі битія українського народу”, – пропала теж, затоптана в болото та злегковажена сусідами. Тарас Шевченко оплакав її смерть кровавими сльозами та ставив нову Україну “без холопа i без пана”, – а другий наш геній, Микола Гоголь, висміяв російською мовою сміхом руїни Pociю Петра Великого i, навчивши росіян сміятися з держави, розвалював її для воскресення вільної України…

II. КОНСЕРВАТИВНІ ІДЕЇ УКРАЇНИ

…Велика трагедія розвалля України подала нам розв’язку проблеми нашої нації – сотворила велику легенду безсмертя України. Що перша постать цієї легенди століть – то представник аристократичного консерватизму в ocoбi вічного лицаря, князя Михайлика, що під зраду татарських людей узяв на спис Золоті Ворота, як сніп жита, i заніс до Царгороду. Там він держить сторожу о хлібі й воді через шістсот літ коло Золотих Воріт, того символу української державности. Стоять вони незримі для українців коло Царгороду i ждуть слушного часу, аж князь Михайлик перенесе їx назад до Києва i поставить на граніт державности, як українці спізнають в пеклі лихоліття, що за скарб є своя держава – під гаслом “Держава або смерть!”
А друга постать великої легенди століть – це узмисловлення українського духу – революціонера в постаті українського Агасфера, вічного Марка Проклятого, який в ім’я ідеї свободи, волі, з’ясованої Чупринкою як ідеї “бунту для бунту”, все хоче добре зробить, а все йому виходить на зло, тому замість ставити, мусить все валить!
Перша ідея консервативна князя Михайлика, яку добуто з попелу століть для зросту нашої нації, для побудови української держави, є ідея сили землі, що живе в душі кожного українця.
Українська еміграція XIX віку шукала по цілому світі землі такої, як на Україні, а наш хлібороб знається за всі народи найкраще на черноземі, захопив найкращі землі на Підкавказзі на Туркестані, на Cи6ipi i в Канаді та став найкращим піонером земельної культури на світі.
Друга ідея консервативна, яку добули ми з попелу століть для зросту нашої нації, для української держави, для місії українського духу, є культ животворної національної релігії на підкладі культу Сонця…

Плаче вголос Ярославна,
Осьмомисла доня славна,
У Путивлі серед хмар.
Сонце світле, всім mpucвimлe,
Шлеш тепло, красу і ярь…

То княжна Ярославна, як дитина народу Дажбожих онуків, молиться не до християнського бога, привезеного на незрозумілій мові з Греції, а до Бога Сонця, як молились предки дві тисячі з половиною літ перед Христом на Україні. Адже вci старовинні свята Калити, Коляди, Щедрівки, Колодія, Великодня, Купайла Івана, вci свята, починаючи від Маковія до Пилипа відзначаються спеціальним культом народу, бо під християнськими святими лежить в основі три з половиною тисячі літ культу Сонця Дажбога. Доказом того являються писанки, мальовані знаками, які є символом руху Бога Сонця, себто тачковий хрест (свастика), троячок (трікветер) та зірка (розета), які виступають в найстарших памятниках культури Сходу i Америки. Культ Сонця прийшов на Україну в кінці бронзової епохи, i завдяки сему культові українці, як осілий народ, сотворили обрядові пісні на соняшні свята з приспівкою “Даждь-Боже!”.
Iнтeлігентовi, що вивищився від народу, затратив національну культуру i пошану до нeї, видаються ці свята обрядові пересудом, пережитком, але у селян на цілій Укpaїні християнський культ єднається з культом Сонця. З цего культу національних свят вийшла вся культура, леліяна в Галичині жонатим священством від Шашкевича до Марка Мурави, з цего культу, що єднав з народом інтелігенцію й утворив в священничій родині еліту відродження Haшoї нації в Галичині через ціле XIX ст. В тих святах найкраще ясується той аристократизм духу нашої нації, тому так надаються вони до артистичної творчости не тільки в поезії, але й у малярстві, як бачимо се на “Гагілках” Труша або в прекрасній пpoцeciї на Воскресній утренні Нимоненка. Той високий лет духу ясується в арxiтeктypi наших церков від запорозької церкви в Caмapi аж до Волоської церкви або св. Юра у Львові, увіковічненій як символ значіння релігії для нації в беземертних мальовилах Новаківського. Вкінці той культ національної релігії становить один з елементів тої космічної місії української нації, яка має злучити дві розсваpeнi християнські церкви, східну i західну, в один храм Христовий Євразії. Завдяки тому релігійному культові наші селяни мають в coбi той аристократизм духу, оснований на старовинній культурі, якого не має ніякий народ в Європі, що переймила тільки римську цивілізацію.
Завдяки тому аристократизмові наші селяни не піддаються чужій культурі мимо 600-літньої затрати своєї державности, завдяки тому аристократизмові духу наш нарід проглинув в себе скитів, сарматів, печенігів, турків, пoлoвцiв, татар, а тепер пожирає всіх колоністів, які осідають на селі бo їx діти вже в третьому поколінні говорять українською мовою. Тому наш нарід стратить раз у раз верхи інтелігенції, як вона відривається від старинної національної культури – на користь пануючих націй, – але нарід внизу виріс на велетня i росте по днях, по ночах, по годинах завдяки своїй peлігії, освяченій обрядовими святами до нинішнього дня.
Третя ідея консервативна, яку добуто з попелу століть для зросту нашої нації, для будови нашої держави, є ідея здобуття Чорного моря як дороги до океану.
За княжих часів українська людність сягала до річки Poci, за козацьких чaciв до річки Самари, а нині українці обняли раменами Чорне море від Кавказу до Дунаю, бо нація з гербом тризуба боролась за Чорне море через тисяч літ своєї icтоpiї.
…Душа нашої нації, злеліяна творцями мистецтва, вирвалася до моря. Море змалював в чудових картинах маляр Айвазовський, море оспівали за Шевченком вci поети “Молодої України”: Леся Українка, Олесь, Лепкий, Пачовський та украінський літаючий голландець А. Карманський. До моря зложив свій псалом хресний батько українського чистого мистецтва М. Вороний…
Хоч нас хочуть диктатори з Москви відперти від моря чужою колонізацією, та українська нація, що проглинула печенігів, половців, татар, проглине i сесю колонізацію i завісить свiй знак тризуба на Криму на скалі Чатирдагу…
Четверта ідея консервативна, яку добуто з попелу століть для зросту української нації, для української держави, є боротьба Європи з Азією, є боротьба європейського духу нашої споконвіку осілої нації проти азійського духу кочової орди за культуру на основі розвою індивідуальності.
…Тут миж Дніпром i Доном Русь-Україна покладала голови за геленську свою культуру індивідуальности проти орди азійського колективу i тут бореться вона з кочовою Азією до нинішнього дня.
III. МІСІЯ УКРАЇНИ В ПЕРЕБУДОВІ СВІТУ

П’ята ідея – то вже революційна ідея Марка Проклятого, яку добуто з попелу століть для зросту української нації, для будови української держави, для місії українського духу в космосі всесвіту, то є культ свободи волі у кождої індивідуальности для осягнення найвищого ідеалу етичної свідомости, ідеалу внутрішньої гapмoнії.
Ідея культу свободи веде до осягу глибокого внутрішнього змісту нашої старинної культури в нyтpi нашої держави. Ціллю її є розвій геленського iндивідуалізму для виявлення своєї повновартности, яка живе в душі кождого українця, що почуває себе макрокосмом, бо в глибині серця, як в безодні, криється усе, що є в цілому світі. Звідси звісно зі світогляду Сковороди i Гоголя визнання для кождої людини права на власний індивідуальний етичний шлях, званий “плюралістичною етикою”, звідси завдання людини, після Сковороди, є шукати правди i змагати до неї.
Але правда – це ціль неосяжна, i якраз усе щастя людини випливає з безупинного шукання правди. Звідси прикметою українців є терпимість до чужого світогляду, навіть релігйного, бо вони відкидають московський погляд, що вічна правда проявляеться тільки одним способом на цілому світі. Коли світогляд Толстого є фаталістичний, який зводить прояви самосвідомої особистости до невільничого послуху незмінним законам, – то світогляд Сковороди є евдаймоністичний i оптимістичний, що приписує людині розум i свободу волі, для того основою філософії Сковороди була грецька девіза: пізнай себе, бо “бути щасливим не означає нічого iншого, тільки знайти себе самого, самого себе пізнати i відповідно до того жити”. Між індивідуальними етичними типами повинна панувати не боротьба, але мир, себто згода i гармонія, після світогляду українців, – мир мiж людьми, мир людини (Сковорода, Гоголь, Юркевич, Куліш). До ідеалу rapмонiї зовнішньої приєднується ідеал внутрішньої гармонiї з Богом, “який є краса”.
Найвищий ідеал теперішньої нової Європи, до якого вона хоче піднести дорогою виховання повновартість особовости в покоління, є той український ідеал внутрішньої гармонії як найвищий ідеал етичної” свідомости, який був вже ідеалом Сковороди, Гоголя i Юркевича i є ідеалом українського духу до нинішньoгo дня.
Шоста ідея – то є друга ідея революційна Марка Проклятого, яку добуто з попелу великої війни для зросту української нації, для будови української держави, для місії українського духу в космосі всесвіту, це ідея правди i волі, яка є месіаністичною ідеєю для всіх поневолених народів cвiтy….

Коли ж Олесь cniвaє гімн України –
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі…

То є модерний гімн “Молодої України” на місце сентиментального “Ще не вмерла”. Краса i сила – се клич споконвічний України, проголошений Шевченком на основі народної прислівної мудрости. Правда – це справедливість, воля – це свобода. Отже, Україна до краси i сили ставить як умову нового космосу справедливість i свободу yciм народам свiтy…
Сьома ідея, що повстає зi сполуки консервативних ідей Михайлика з революцiйнoю ідеєю Марка Проклятого, добута з попелу століть для зросту української нації, для мiciї українського духу в космосі всесвіту, є ідея української держави, символом якої є Золоті Ворота двох cвiтiв – Сходу i Заходу.
Ti Золоті Ворота з великої легенди століть ждуть на велику хвилю перенесення до Києва. Для того великого чину мусить з’єднатися князь Михайлик, дух консерватизму тисячлітньої культури як дух народної розважности (рознадуми), з революціонером Марком Проклятим як духом збірної волі маси на основі територіальної системи будівництва української держави…
I тепер найвищим імперативом української нації є держава зі столицею в Києві, в тім українськім Римі, де мусять стати Золоті Ворота двох світів – Сходу i Заходу i де виросте зi cтаріючої культури Європи та з глибин азійської Індії нова вища культура, яка буде мати космічне значіння, бо елементи тих двох світів зберіг український народ з життя тисячоліть в своїм світогляді i зберігає їx до нинішнього дня.
IV. СИНТЕЗА I ЗАВДАННЯ ВЕЛИКОЇ ХВИЛІ

Збираючи вci тi ідеї, дійшли ми, творці чистого мистецтва, до ось якої синтези:
1) Українська нація мусить боронити посідання своєї землі, яка дає їй силу;
2) Мусить хоронити традицію національної релігії, яка дає їй відпорність проти натиску сусідів;
3) Мусить опанувати верховладу над Чорним морем i пролив до отвертого моря для доступу до океану;
4) Мусить воювати на життя i на смерть в ім’я геленської культури Європи з кочовою цивілізацією колективу Азії;
5) Мусить узгіднити з державною ідєю культ свободи індивідуальности для довершення давньої ціли своєї культури, себто до повновартости кождої особистости;
6) Мусить підняти гасло справедливости для всіх народів світу для гармонії життя людства, аби сповнити свою космічну місію в історії;
7) Мусить сотворити державу, яка буде Золотими Воротами між Азією i Європою, а храм золотоверхий на них засяє як фенікс високої культури нового світу
Друкуєтъся за виданням; Український Cвim. – 1995. – № 1-3. – С. 32,33; 1998. – № 4-6. – С. 35.

https://svit.in.ua/ref/r_pach.htm

Одна відповідь на тему “КОНСТРУКТИВНІ ІДЕЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КОСМІЧНА МІСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.Автор- Д-р Васи́ль Миколайович Пачо́вський (12 січня 1878, Жуличі — 5 квітня 1942, Львів) — український поет, історіософ і мислитель. Доктор філософії.”

 1. Bogdan Grytsevych
  12.09.2018 at 01:09 #

  Дослідження артефактів ріки Бог, Гарду та Ексампею, фото Б.Грицевич
  Повернення до Себе…Повернення до Вед…
  +38097 550 17 94

  https://www.facebook.com/bogdangrytsevych/posts/1920982157978612?__xts__%5B0%5D=68.ARByx4HSCYPro6eGZm8c0lu_922UNQlD9Pjot2MGnWuihHd77qgsWYNMUdUlRHXEAgUndls6L0STUeK8fxEvSsRamBUtSJbls9xId_pa_Ni6S4exitwoTUPwwFxghCe5x1N5KvfWv_4jMBXSJPLM-kzBqlncYlcnMeq2FKEOkTxhB_-MmuDCjA&__tn__=-R-R

Залишити коментар