Арійський Щит.

Арійський Щит.
Арійський Щит.

Язичництво навчає двом основним напрямкам – духовному та ідеологічному. Духовний напрям Язичництва ми черпаємо з
стародавніх уявлень наших Предків: казки, міфи, легенди, сімейні та моральні тогочасні устрої. Основою сучасного Язичництва є європейські традиції. Багато язичників вважають язичницькі переконання універсальними для всього людства, бо вони засновані на природних істинах, які є єдиними у всьому світі і базуються на фундаментальних і непорушних законах Природи.

Язичники вважають свої вірування спадщиною Предків. Ця спадщина дбайливо оберігається. Життєві цінності і звичаї Предків
адаптуються до реалій сучасного життя. Ми бачимо свій початок в Природі. Ліси і луки, середовища диких тварин і птахів
особливо оберігаються і цінуються серед язичників.

Не зважаючи на те, що в деяких традиціях язичництва є вчителі і духовні наставники, їх роль кардинально відрізняється від
традиційних фігур священнослужителів світових релігій: пастора, католицького святого отця або православного батюшки.
Прадіди, передаючи свій особистий досвід і накопичену мудрість, допомагають тим, хто довіряє їм відкрити для себе особисте розуміння сутності Язичництва і від цього розуміння самостійно встановити духовний зв’язок, отримати свій досвід духовного спілкування.

Язичницькі традиції повертаються. Число язичників зростає. Ми вважаємо, що подібне бурхливе зростання прихильників природної Віри пояснюється тим, що наші вірування – це спадщина наших Предків, побудована на вічних істинах, які сама Природа заново розкриває нам, – своїм дітям.

Коментарів немає.

Залишити коментар